Las Colinas Dreams

Reserverings- en huurvoorwaarden

Reserverings- en huurvoorwaarden

Deze algemene reserverings- en huurvoorwaarden vormen onderdeel van de overeenkomst tussen u (hierna te noemen de huurder) en ons (hierna te noemen verhuurder). Met de boeking gaat de huurder akkoord met de hieronder afgedrukte voorwaarden, en verklaard deze gelezen te hebben.

Verhuurperiode:

De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de in de reservatie bevestiging en factuur vermelde periode. De huurder kan op de dag van aankomst vanaf 16.00 uur in het woning terecht. Op de dag van vertrek dient de huurder de woning voor 10.00 uur te verlaten.

Huurprijs:

De huurprijs wordt berekend volgens de  periode van huur.

De specificatie van de kosten zoals: huursom, eindschoonmaak, toeristenbelasting en waarborgsom, evenals het bankrekeningnummers waarop betalingen dienen te gebeuren van de verhuurder, vindt de huurder in de bijgevoegde factuur en of bevestigings email.

Inbrepen in de huur zijn steeds een laken set, keuken set, handdoek set. Verder is ook inbegrepen normaal gebruik van elektriciteit en water.

Indien bij reservering de huurder specifieke supplementen zullen die in de finale factuur verrekend worden.

Betalings- en reserveringsvoorwaarden:

Binnen 7 dagen na boeking, dient een aanbetaling gedaan te worden van 20% van het totaalbedrag. Nadat de verhuurder de aanbetaling heeft ontvangen wordt de boeking definitief gemaakt. Uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huur zal een som van 60% van het totaalbedrag overgemaakt worden. Het restbedrag van de totale som met inbegrip van de waarborg  dient uiterlijk 1 week voor de aankomst  te zijn overgemaakt op de rekening van de verhuurder.

Indien er gewerkt werd met een verminderingscode, en deze vermindering niet direct werd aangepast in de berekening van de prijs van initiële boeking zal deze wel op de faktuur vermeld worden  en zal deze vermindering afgerekend worden bij de restbetaling. Indien dit restbedrag niet uiterlijk 6 weken voor verblijf is overgemaakt op de rekening van de verhuurder, wordt de boeking geannuleerd door de verhuurder. De aanbetaling geldt in dat geval als schadevergoeding aan de verhuurder.

Bij een boeking tussen de 6 weken maar meer dan 14 dagen voor het verblijf, dient 80% van het gehele bedrag (volledige huurprijs, waarborgsom, eindschoonmaak en toeristenbelasting) binnen de 7 dagen worden betaald.

Bij een  boeking binnen de 14 dagen , dient de betaling per direct te worden overgemaakt op de rekening van de verhuurder. Door het doen van de (aan)betaling gaat u akkoord met de voorwaarden zoals gesteld in deze reserverings- en huurvoorwaarden.

Aanbetaling kan op volgende rekeningen :
KBC BE:   LIMONERO
Iban  BE24 7310 4837 0538 BIC/SWIFT KREDBEBB
 
​​​​​​​Sabadel Spain  Codde
​​​​​​​iban ES87 0081 0621 6100 0229 2632   BIC/SWIFT BSABESBBXXX​​​​​

Waarborgsom:

Een waarborg som van 400€ wordt gevraagd. Deze dient samen met het restbedrag van de huur betaald worden.

Mocht de huurder bij aankomst enige schade vaststellen aan de inventaris en/of inrichting moet de huurder dit direct melden aan de verhuurder of aan de contactpersoon ter plaatse. Schade gemeld tijdens of na verblijf van de huurder komt voor rekening van de huurder. De huurder dient een schade altijd direct te melden aan de verhuurder of aan de contactpersoon. Deze zal de schade komen opnemen.

Schade en/of ontvreemding wordt ingehouden op de waarborgsom. Indien de schade hoger is dan de waarborgsom vergoedt, zal de verhuurder dit in rekening brengen aan de huurder. De huurder kan dit in veel gevallen verhalen op zijn reisverzekering. Indien er geen schade en/of ontvreemding is aan het gehuurde en de inboedel inventaris zal de verhuurder binnen 14 dagen na de verhuurperiode de waarborgsom overmaken op de bankrekening van de huurder.

Annulatie en laattijdige betaling:

Bij laattijdige betaling is de verhuurder gerechtigd de gereserveerde verhuurperiode te annuleren. Indien de huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient per e-mail of per post te worden bevestigd door de huurder.

De huurder blijft echter het volgende bedrag verschuldigd:
•    Restitutie van het voorschot bij annulering tussen de boeking en 12 weken voor de huur periode.
•     30% van het totaalbedrag bij annulering tussen de 12 weken en 6 weken voor aanvang van de verhuurperiode.
•    100% van de huursom bij annulering in de 6 weken voor de aanvang van de verhuurperiode. Een annuleringsverzekering is aan te raden.

Verplichtingen van verhuurder en huurder:

• De verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan de huurder ter beschikking te stellen.
• Het gehuurde mag door niet meer dan het aantal personen worden bewoond dan door de huurder bij de boeking is opgegeven met respect van het maximum aan personen zoals medegedeeld door de verhuurder.
• Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven. Hij dient zelf aanwezig te zijn tijdens de huurperiode.
• De huurder verbindt zich ertoe het huisreglement van het gehuurde stipt en correct na te leven. Dit is te vinden op de website van de verhuurder en in de informatiemap in het gehuurde.
• In het gehuurde zijn geen huisdieren toegestaan en mag niet gerookt worden..
• De huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Zo zal de huurder er eveneens voor zorgen dat de vuilnisbakken zijn geledigd en gereinigd. • De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, veroorzaakt tijdens de verhuurperiode, tenzij hij aannemelijk kan maken dat de schade niet aan hem, zijn gezinsleden of gasten kan worden toegerekend.

Contactpersoon

De verhuurder heeft ter plaatse een contactpersoon bij wie de huurder terecht kan indien er problemen zijn en ook voor de overhandiging bij aankomst of  terug overhandiging bij vertrek van de sleutels.  Daarom is het noodzakelijk om 2 dagen voor aankomst contact op te nemen met de contactpersoon of met ons met een idee van geschatte aankomst . In basis zal de sleutel overhandigd worden ter plaatse om 16 uur, maar tijdens het contact kunnen andere tijden afgesproken worden. Telefoon gegevens van de contactpersoon zal aan de huurder persoonlijk via mail worden doorgegegeven.

Deze contactpersoon zal er ook zijn mochten er problemen ontstaan.
je vindt info in de TAB Contact
Hij zal het gehuurde ook inspecteren op schade en/of ontvreemding na of bij vertrek van de huurder. De gegevens van deze contactpersoon vindt de huurder ook in de informatiemap in het gehuurde.
Er zal ook een afspraak gemaakt worden voor het vertrek, waar de sleutel aan de contactpersoon zal overhandigd worden.

Sleutel

De sleutel van het gehuurde zal door de contactpersoon overhandigd worden.

INTERESSE IN ONZE ACCOMMODATIE?